• 0564886666
  • hoangyenspa@gmail.com

Chị Hoàng Ánh Mai nhàn Hoa( 27 tuổi , Hà Nội )

Tôi rất hài lòng vớ phong thái của đội ngũ nhân viên cũng như chất lượng của dịch vụ.