• 0564886666
  • hoangyenspa@gmail.com

Chị Phạm Thị Thu Hà (22 tuổi, Hải Dương)

Rất hài lòng với dịch vụ tắm trắng của Spa.