• 0564886666
  • hoangyenspa@gmail.com

Điều trị

Sau quá trình làm sạch da, định hướng điều trị và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị hoặc phẫu thuật cho khách hàng.