• 0564886666
  • hoangyenspa@gmail.com

Em bị mụn mặt 2 năm nay nhưng chưa khỏi. Phải làm thế nào để chữa dứt điểm mụn không?

Mức độ cải thiện sau khi điều trị phụ thuộc vào: thời gian bị sẹo, độ nông - sâu của sẹo, tính chất làn da, độ tuổi, giới tính, loại sẹo, chế độ dinh dưỡng và ý thức tuân thủ theo các hướng dẫn, yêu cầu của trung tâm.

Mức độ cải thiện sau khi điều trị phụ thuộc vào: thời gian bị sẹo, độ nông - sâu của sẹo, tính chất làn da, độ tuổi, giới tính, loại sẹo, chế độ dinh dưỡng và ý thức tuân thủ theo các hướng dẫn, yêu cầu của trung tâm.